23.04.2005 Ivan u? ví jak se na lopat? sedí !


10.04.2005 Ivan na finále superstar


09.04.2005 Ivan u? se zase neopil!


08.04.2005 Ivan a Miller pivo


27.03.2005 Ivan op?t spoutaný


21.03.2005 Ivan a Miss ?R v Botanické zahrad?


19.03.2005 Ivan And?l


15.03.2005 Ivan na veterin?


14.03.2005 Ivan a dal?í finalisté superstar


10.03.2005 Ivan na ?taidlových narozeninách


04.03.2005 Ivan a hacke?i

Tak nám hackli stránky:(

26.02.2005 Ivan a Miss Universe

Tak jsem po del?í dob? ?el op?t do spole?nosti. Ruka u? je zahojená, tak?e hurá na v?c.

12.02.2005 Ivan: Pokusili se mne zabít !

Uwa a Lucaso mi na p?ehlídce Pumy utrhli ruku!

08.02.2005 Ivan a Jean Paul Gaultier

Exkluzivní fotografie z terasy Pálffyho paláce.

08.02.2005 Ivan a banány

Na tiskovce Chiquity jsem si hrál s dcerou Kláry Dole?alové.

05.02.2005 Ivan ?íkal ANNO

Objímala m? Borhyová! Závidíte?

01.02.2005 Ivan a cognac

Misska Jani?ka p?ilet?la od protino?c? rovnou na ve?írek Hennessy.

31.01.2005 Ivan a Deska roku 2004

V divadle Kalich jsem sed?l vedle Pepy Vojtka z Kabát?.

28.01.2005 Ivan op?t v radiu

Tak jsme op?t vstávali do ranní show tentokrát na Country radiu.

26.01.2005 Ivan slavil narozeniny

Dostal jsem t?i partnerky. Mám z ?eho vybírat.

24.01.2005 Ivanovo poprvé - Posilovna !

Byl jsem v posilovn?. Byla to sranda, mo?ná i proto, ?e jsem tam byl s Petrem Novotným.

20.01.2005 Ivanovo poprvé - Radio !

Tak jsme si dneska s Vadimem p?ivstali do ranní show Expresradia.

18.01.2005 Ivan slavil ve stromu - nikoli na strom? :)))

Ivan slavil narozeniny n?kolika svých p?átel.

13.01.2005 Ivan v posteli s Evou

Ivan v seriálu Rodinná pouta!
Nezapome?te se dívat 8.b?ezna, tedy na MD?...

11.01.2005 Ivan celý den s vrahy

Nechce se mi v??it, ?e vrazi z Orlíku byli takoví sympa?áci.

09.01.2005 Ivan pomáhal ASII

V Lucern? hrály super bigbítové kapely a moc se mi líbila Aneta.

07.01.2005 Ivanovo poprvé - Televize!

Byl jsem poprvé v televizi a je?t? k tomu v ?eské!

07.01.2005 Ivanovo poprvé - Metro!

Tak jsem jel poprvé metrem, to vám byl zá?itek!Ú?asné,p?ekrásné,inspirativní:)))

04.01.2005 Ivan v divadle ABC

Jsem v ?oku, Pilarová se cht?la seznámit.

01.01.2005 Ivan na silvestrovském tahu no?ní Prahou

Pro?li jsme asi p?t bar?, to teda byla síla!

30.12.2004 Petro, dr?ím palce!

Ivan vzpomíná na setkání s topmodelkou Petrou N?mcovou, která byla zran?na v Thajsku.

30.12.2004 Ivan nebude mít opici

Vyzkou?el jsem antiethanol 07. Skv?lý!

30.12.2004 Ivan v Zoo

Byl jsem se podívat na p?íbuzné.

20.12.2004 Ivan hodnotil T?i mu?ketýry

Který z ú?inkujících mu p?ipadal jako opice?

20.12.2004 Ivan pa?il se Spyem

Ivan na velké váno?ní pa?b? fashion baru Defilé a ?asopisu Spy.

16.12.2004 V Rodinných poutech cht?jí Ivana

Bude ?i nebude Ivan hv?zdou seriál??

15.12.2004 Ivan se navá?el do Sámera

Kdo v?echno pa?il s Ivanem v KU?ku?...

14.12.2004 Ivan hlasuje pro ODS

Potkali jsme Ivana Langera...

12.12.2004 Osvaldová: Ivan má charisma!

Jak si Ivan stojí v konkurzu na Superstar...

11.12.2004 Ivan bude ?eským slavíkem

Co v?echno d?lal Ivan na Slavíkovi...

29.11.2004 Superstar milují Ivana

Kdo pok?til CD Tomá?e Savky...

25.11.2004 Ivan mezi monackou ?lechtou

Ivan jde na první velkou spole?enskou akci...