komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
15.12.2004 Ivan se navá?el do Sámera

Do K.U. baru dorazil Ivan náhodou. Hned mezi dve?mi se potkal s parti?kou z ranního vysílání radia Expres, která sem p?i?la zapíjet odchod Mi?ela Go?é. A jeliko? pozd?ji dorazili sta?í známí ze Superstar, vydr?el u stolu hezky dlouho. Skv?le se bavil hlavn? se Sámerem, který ten ve?er nepil, ale hodn? hulil a Ivan z n?j m?l trochu legraci.


komentářů (0)


Mi?el Go?é,IVAN a Siegfried Stern


komentářů (0)


Parti?ka z rádia Expres zvala Ivana do ?ivého vysílání. Zatím váhá.


komentářů (0)


Martin? Pirné(tane?nice) se Ivan líbil natolik, ?e si ho nechala dát za krk a váhala, zda by to její p?itel Ale? Smolka taky zvládl.


komentářů (0)


Renata Hostinská (tane?nice) si celý ve?er povídala s pánem vpravo - Ivan tak trochu "k?enil."


komentářů (0)


"U? proboha ml?!" vyzýval Sámer marn? rozdovád?ného Ivana.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text