komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
20.12.2004 Ivan hodnotil T?i mu?ketýry

Premiéra muzikálu T?i mu?ketý?i Ivanovi bohu?el u?la, tak?e se vypravil aspo? na poslední lo?ské p?edstavení. Jako hudebnímu znalci se mu moc líbil d'Artagnan Alana Bastiena, zato Athos Martin Skala mu p?ipomínal jednoho z p?íbuzných. A po p?edstavení se spole?n? s d?tmi z d?tských domov? nechal s protagonisty vyfotit.


komentářů (0)


Na francouzském dvo?e míval král svého vlastního opi?áka. Pavlu Vítkovi, který ho v muzikálu hraje, kone?n? do?lo, ?e auto?i T?í mu?ketýr? na Brodwayi n?co opomn?li.


komentářů (0)


V náru?i záke?ného kardinála Richelieua (Tomá? Trapl) se Ivan moc dob?e necítil...


komentářů (0)


Kdyby m?l d'Artagnan s Constance (Sába Laurinová) d??átko, mohlo by vypadat t?eba takhle.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text