komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
30.12.2004 Ivan v Zoo

Dostal jsem stejný nápad jako dal?ích 6 212 náv?t?vník? a p?ed Silvestrem se vypravil do ZOO. Po?así nic moc, lidí hodn? moc. Kdybyste vid?li tu frontu na indonéský pavilon, asi byste to na rozdíl ode m? vzdali. Já vydr?el a stálo to zato. Jd?te se taky n?kdy podívat.


komentářů (0)


Tenhle pták byl fakt hustej, hnusná barva, ?pi?atej zobák a málem mi uklovl ruku... Dom? bych ho necht?l


komentářů (0)


V?dycky se mi líbily filmy o dinosaurech, tak jsem neodolal.


komentářů (0)


Musel jsem brnknout dom?, aby o m? nem?li starost. Zapomn?l jsem ?íct, kam jdu a kdy se vrátím.


komentářů (0)


Bizon m? cht?l taky ochutnat. To, ?e je skoro vyhubili, jim pat?í, potvorám!


komentářů (0)


?irafa byla za sklem, tak jsem si ji nemohl pohladit. Asi budeme muset jet na safari.


komentářů (0)


Byla fakt velká.


komentářů (0)


Pávi jsou krásní, jenom mi bylo líto, ?e necht?li roztáhnout ocasy do v?jí?e...


komentářů (0)


... ?ekal jsem dlouho, ale vzdal jsem to.


komentářů (0)


Lední medv?di byli asi jediní, kterým v prosinci v zoologické nebyla zima. Já u? klepal zubama a t??il se do vytáp?ných pavilon?.


komentářů (0)


Ta fonta do indonéské d?ungle byla vá?n? pekelná.


komentářů (0)


Ale uvnit? to stálo zato. T?eba ty vodopády!


komentářů (0)


Orangutani jsou sice moji p?íbuzní, ale na kafe m? dom? nepozvali.


komentářů (0)


Jak m??ou lidi vyráb?t mravence velký jako já?!


komentářů (0)


Ryby nemusím, proto?e smrd?j, ale lachtani, to je n?co jinýho. T?ma rybama bych je i nakrmil.


komentářů (0)


To je d?kaz, ?e nás bylo v ZOO opravdu hodn?. Ta hol?i?ka vedle m? se jmenovala Lucinka.


komentářů (0)


Tak zatím ?au, zví?átka!
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text