komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
30.12.2004 Ivan nebude mít opici

U? jsem myslel, ?e se krom? Silvestra do konce roku nikam na ve?írek nepodívám. Ale do Spyie p?i?la pozvánka na antiethanol párty. Kdy? mi to Vadim ?íkal, v?bec jsem nev?d?l, kdo a co se tam slaví. Vysv?tlil mi, ?e je to n?jaký prá?ek proti kocovin? (?íct opici si netroufl). A d?lají mejdan, proto?e dob?e prodávají a asi mají peníze nazbyt. Na pozvánce dokonce bylo, ?e k ve?e?i budou krevety. To jsem si nemohl nechat ujít. Fakt byly a bylo jich hodn? hodn? moc, je?t? druhý den m? tla?ily v b?í?ku.


komentářů (0)


Myslím, ?e umím zpívat líp ne? Martina Jandová. Na rozdíl od Gábiny a Lenky ani neum?la slova, kdy? otevírala pusu na playbck.


komentářů (0)


Cigára mi zatím moc nechutnají, ale Pepa Kokta si nedal ?íct a jednu mi zapálil.


komentářů (0)


Normáln? nepiju, ale musel jsem vyzkou?et, jestli antienthanol opravdu funguje, tak jsem do sebe pár jameson? hodil... Jo a funguje to.


komentářů (0)


Vystupovala Gábina, tak jsem si nedovolil nezatleskat.


komentářů (0)


Kdy? se trochu napiju, bývám p?ítulný.


komentářů (0)


Teda líbat, to Martina umí. Docela jsem závid?l Petrovi Jandovi, ?e jí m?l doma.


komentářů (0)


Docela prima holka, i kdy? od konkurence. Taky by m? m?la dostat do ?asopisu, slíbila to!
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text