komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
01.01.2005 Ivan na silvestrovském tahu no?ní Prahou

Za?ali jsme na narozeninách Jakuba Ludvíka, má je chudák na Silvestra, tak p?ichází o jednu oslavu. Letos si dal zále?et, k ve?e?i bylo ?ty?chodové menu, tak jsem m?l dobrý základ pro pa?bu. Na Staromáku, kde jsme se stavili asi v jedenáct, byla akorát spousta turist?, pár bezdomovc? a o?ral? a nehrála ?ádná známá kapela. M? teda revivaly nebaví, vás jo? V Celnici, kde se platilo vstupné 5000, jsem dostal VIP pásku a mohl jsem si dát, co jsem cht?l. Tedy krom? doutník? - a zrovna bych to vyzkou?el:) Zatancoval jsem si s holkama a na p?ípitek jsme p?ejeli do Kú?ka. Tam byli v?ichni - Bo?ek, Simoma, Diana, Rola, Leo?.... No, znáte to. Bavil jsem se dob?e, dokud m? n?kdo nevysadil na palmu. Prý tam pat?ím. To jsou lidi! Tak jsem se na n? vyka?lal a vrátil se na Jakubovy narozky. Tam u? to bylo p?kn? rozjeté. Byli tam i Deana Horváthová s Jakubiskem a Lucka Vondrá?ková. ?ekal jsem, ?e mi nabídnou roli v ?achtické paní a nic. Pak jsme skákli do Solidky, ale Pepu Náhlovského jsme akorát minuli, tak tam nebylo co d?lat. A konec noci jsem strávil v Al Capone. Tam místo oh?ostroj? lítaly koktejly B52 a bál jsem se, ?e chytnu... Chápete, ?e jsem po tom v?e dva dny prospal, ne?!


komentářů (0)


Jakub Ludvík m? pozval i na ve?e?i. M?li jsme salát s kozím sýrem, hov?zí polévku, ku?ecí prsí?ka a tvarohový dort. M?am. Ta, co mi pomáhala s p?íborem je redaktorka Sa?a ze Spye.


komentářů (0)


Jakub mi taky p?edstavil svojí budoucí nev?stu. Jmenuje se ?ofinka a je?t? chodí do ?koly. Doufám, ?e na ni bude pár let ?ekat,aby se nepotkal v cele s Kulínským a Opo?enským.


komentářů (0)


S Luckou Vondrá?kovou máme stejnou zálibu v jablkách. Ona ale nejí krom? nich skoro nic jiného. To já si dám rád do nosu.


komentářů (0)


Na Staromáku jsem byl v bezpe?í. ?éf ochranky Viktor to tam m?l pod kontrolou.


komentářů (0)


Provozní z Celnice Milan m? pozval na redbull, abych tu dlouhou noc v?bec vydr?el.


komentářů (0)


A pak jsem si hodil tane?ek s Vla?kou, co byla na titulce Playboye - je to fakt kost - a Andreou. Ta chodila se Sámerem, ale asi ho taky pokousala, tak jí nechal.


komentářů (0)


Bo?ek se víc ne? se Simonou bavil s klukama, tak jsem jí d?lal asi hodinu spole?nost.


komentářů (0)


A je to tady, zas m? n?kdo u?í kou?it. Ale já si fakt zdraví ni?it nechci!


komentářů (0)


Ale panáka jsem neodmítl.


komentářů (0)


Simona je fakt vá?nivá!


komentářů (0)


Kavárník Rí?a Hrádek mi megafon p?j?it necht?l, nev?ímal si m? a vybavoval se s Rolou. To jsou lidi:(


komentářů (0)


V klubu divadla ABC m?li taky Silvestra. Pokecal jsem s budoucí kolegyní z Rodinných pout Klárou Jandovou a s Danem Bartákem. To je syn toho skladatele, co d?lal mana?era Barto?ové.


komentářů (0)


Martin Písa?ík,hrál ve Snowbor?ácích jednoho ze zlých mu?? - ten co p?i?el o sk?tr,hihihi:)))


komentářů (0)


P?i cest? z ABC jsme potkali klávesáka skupiny VOTCHI Mirka Mu?íka (Vadim?v spolu?ák) a jeho p?itelkyni Zuzku.


komentářů (0)


Diana se u? definitivn? roze?la s Jiránkem, tak se cítila opu?t?ná. Mn? se ale moc nelíbí, a? si rad?i najde n?jakého sportovce.


komentářů (0)


Parti?ka z Pepe Jeans. Majitel Milan dnes výjme?n? vytáhl ko?ili D&G, no co byl silvestr, tak v?ichni vytáhli to nejlep?í ze sk?íní, co na?li.


komentářů (0)


S Honzou Kmochem a Jakubem Vytá?kem je v?dycky sranda.


komentářů (0)


Jakub se rád kamarádí s kde jakou opicí...


komentářů (0)


...a to u? m?l po?ádnou opici - svojí.


komentářů (0)


Taky jsem se líbal se sle?nou, kterou její p?ítel po?ádal o ruku, ale ona ho odmítla... Já za to nem??u, já se sní líbal a? potom.


komentářů (0)


Mikrofon nefungoval, tak jsem nemohl celému k.u. baru pop?át do nového roku. Musel jsem v?echny obcházet osobn?.


komentářů (0)


To jsou mi legrácky. Vysadili m? na plamu - prý jako atrefakt zachrán?ných z jihovýchodní Asie.


komentářů (0)


?au já jsem Ivan a ty ? Ondra....


komentářů (0)


Ondra Brzobohatý si dal pár B52dvojek a pak se cht?l bavit. Bál jsem se, abych od n?j nechytnul.


komentářů (0)


Tahle sle?na Veronika se mi moc líbila, ale v?bec se se mnou necht?la fotit... to byla výzva pro Vadima. No a vidíte, je tu:)))


komentářů (0)


Míra mi cht?l ukousnout nos - no není se co divit ve ?ty?i ráno...


komentářů (0)


... a tak se mnou barmani Honza a Míra v p?l páté ráno rozlou?ili.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text