komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
04.01.2005 Ivan v divadle ABC

?ádné ve?írky. To je bilance prvního lednového týdne a já se nudím, nudím, nudím... Zasko?il jsem se aspo? podívat na generálku vzpomínkového p?edstavení na Voskovce a Wericha do divadla ABC. Mám docela rád hry od t?hle dvou chytrých pán?. S Terezkou Kerndlovou jsme tam ale byli asi nejmlad?í a já si nemohl vzpomenout na pravidla etikety, jak se seznamovat s t?mi star?ími vá?eným um?lci. Nakonec se ale p?i?li p?edstavit sami - jako první Eva Pilarová.


komentářů (0)


Petr Vacek s Martinem Dejdarem m? vzali do party a vypráv?li mi pár fórk?... Nelze opakovat, pouze celé vyte?kovat.


komentářů (0)


S Terezkou u? jsme pa?ili na Silvestra. Seznámila m? s tátou La?ou. Kdy? zpívali duet, skv?le jim to ladilo. ?e by to bylo tím jménem?


komentářů (0)


Paní Pilarová má sice rad?i sádrové trpaslíky ne? ply?ové opice, ale hned se cht?la seznámit. Prý u? m? zná z ?asopis?. Za?ínám být slavný?


komentářů (0)


Jitce Molavcové jsem se taky líbil.


komentářů (0)


Nahlédl jsem do not pana Suchého a ?la mi z toho hlava kolem. Ale co, Lucka Bílá taky noty neumí, tak pro? bych m?l já.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text