komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
07.01.2005 Ivanovo poprvé - Metro!

No nikdy bych nev??il, ?e ukecám Vadima aby se mnou jel metrem, ale povedlo se :)))On toti? nejel metrem u? asi p?t let, kdy? nepo?ítám jednu stanici na koncert Lennyho Kravitze a i tak o tom mluvil j??t? dlouho - a to jen proto, ?e nem?l kde zaparkovat :))) A te? jsem ho ukecal jen proto, ?e m?l auto v servisu a zrovna nejel ?adnej taxík. No musím ?íct, ?e Vadim z toho mo?ná m?l v?t?í zá?itek ne? já.Tak?e by se dalo ?íct, ?e to pro nás oba byl zá?itek vskutku ?ivotní, alespo? na ?as.


komentářů (0)


Tak a je tu první úskalí jízdy metrem, koup? lístku.Nakonec jsme zvít?zili a ta polechová kredenc nám ho dala.


komentářů (0)


Týbr?ó "pinkání" lístk? je docela zábava. Akorát to nesmíte d?lat víckrát s jedním lístkem, on je pak tak n?jak ne?itelnej :)))


komentářů (0)


Skoro jsem se bál... jsem tu sám a jen dv? velké ?erné díry. Je?t??e ty seda?ky jsou p?kn? ?luté a kupodivu i ?isté :)))


komentářů (0)


A je to tady, p?ijí?dí metro! D?lá trochu rámus a taky trochu vítr, ale je to super.


komentářů (0)


Sed?l jsem vedle dvou sle?en, co m? celou dobu nepokryt? drbaly. Po?ád jim ne?lo do hlavy, co tu vlastn? d?lám. A ?ekl bych, ?e to samé si asi ?íkal i Vadim - co tu vlastn? d?lám?


komentářů (0)


No a eskalátory to je moje, tak p?kn? se na nich sedí... v?bec nechápu lidi, ?e na nich stojej. Pro? si taky nesednou?
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text