komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
07.01.2005 Ivanovo poprvé - Televize!

Tak jsem si splnil sv?j d?tský sen - dostat se do televize. Nejd?ív jsem si myslel, ?e bych mohl být t?eba komparsistou na Nov? za dv?st?padesát korun /to bere kompars t?eba za Chcete být milioná?em/. Ale ani ve snu by m? nenapadlo, ?e se poprvé objevím zrovna v ?eské. Je to zásluha p?edev?ím Martina Hru?ky, který o mn? tak barvit? vypráv?l panu re?isérovi Adamu Rezkovi, a? ho nadchl natolik, ?e jsme hned druhý den to?ili sout??ní hru "4 v obraze". A proto?e to bylo poprvé, tak se m? jako nová?ka ujal ost?ílený televizní matador Petr Vacek... myslím, ?e jsme to zvládli skv?le.


komentářů (0)


Tak tady mi Petr vysv?tluje, jak se mám chovat p?ed kamerou.


komentářů (0)


Dal?im hostem byla p?vabná moderátorka a kade?nice Klára Dole?alová.


komentářů (0)


Nechyb?l ani legendární dramaturg zábavních po?ad? na ?T - tedy spí? je?t? ?sT - Gustav Oplustil.


komentářů (0)


Moderátor Ale? Háma m? pova?oval za n?koho z rodiny a radil mi, ?e si rozhodn? nemám nechávat p?i?ít u?i. On to také neud?lal a podívejte, kam a? to s nima dotáhl:))


komentářů (0)


Ano, a to u? jsme v?ichni ?ty?i p?i sout??i.


komentářů (0)


Nakonec m? posadili do publika mezi kompars. Tak jsem si také vyzkou?el, jaké to je, akorát zadarmo :)))


komentářů (0)


Nem??e chyb?t záv?re?ná fotka s panem re?isérem Adamem Rezkem a jeho dcerou Adélou. Adam si zrovna st??oval, ?e mají málo spole?ných fotek. Tak te? mají alespo? jednu se mnou:)))
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text