komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
11.01.2005 Ivan celý den s vrahy

Pan re?isér Ji?í Svoboda nato?il film o orlických vrazích. Podle n?j to vypadá, ?e to byli docela fajn kluci. M?li rodiny, d?ti, lásky, jenom ob?as n?koho zabili, dali do sudu, posypali louhem a hodili do p?ehrady. Sed?li jsme na projekci s Vadimem a Sa?ou na zemi skoro pod plátnem. Já se tak v?il do d?je, ?e jsem si ani neuv?domil, jak m? bolí za krkem.


komentářů (0)


Opravdu jsme sed?li na zemi. Tedy já Sa?e na klín?, abych prý nenastydl.


komentářů (0)


Na tiskovce jsem sed?l s Danem Margoliusem. Toho zabijou jako druhého po Richardovi Kraj?ovi, ale první skon?í v sudu. Richarda je?t? zamotali do drát?ného pletiva.


komentářů (0)


Lucce Bene?ové a Alici Bendové je sice okolo t?icítky, ale jsou to ko?ky. Lucka hraje sestru a Alice p?ítelkyni hlavního hrdiny. Toho ve filmu ztvárnil Michal Dlouhý.


komentářů (0)


Ten vzadu je pan re?isér Svoboda. P?í?t? chce to?it film o Kájínkovi. Taky z n?j asi ud?lá hrdinu.


komentářů (0)


Mezi projekcí a autogramiádou Sametových vrah? jsme si je?t? odsko?ili na první klapku ?erné komedie Doblba. Krom? Petra ?tvrtní?ka a Jardy Du?ka tam hraje i Du?k?v táta - ten vzadu.


komentářů (0)


Honza Dolanský (dr?í m? na klín?) vypadá prý stejn? nevinn? jako nejbrutáln?j?í vrah ze v?ech.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text