komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
13.01.2005 Ivan v posteli s Evou

Tak je to kone?n? tady! Zahrál jsem si ve filmu, tedy spí? v seriálu Rodinná pouta. Na rozdíl od za?inajících here?ek, které se v?t?inou bojí hned napoprvé to?it postelové scény, já jsem do toho ?el p?ímo po hlav?. ?ádná tréma, práv? naopak, byl jsem v posteli s Klárou Jandovou hned dvakrát. Poprvé to bylo v noci p?ed natá?ením. To za?ínalo u? v sedm ráno. Jen?e Vadim odmítal v tak ?asnou ranní hodinu vstávat, a nato? m? n?kam vozit:((( Tak jsem nocoval s Klárou :))) Podruhé jsem byl v posteli s Klárou u? jako s Evou Pokornou p?ímo na place a je?t? nás u toho to?ily kamery. Vadim dorazil a? na poledne, tak?e jsme museli do postele vlastn? je?t? jednou, aby to mohl vyfotit a dát na web. No co... prost? jsme byli k sob? s Klárou tak n?jak p?ipoutaní:))) A abych nezapomn?l, bude se to vysílat na MD?, tedy 8.b?ezna. Tak se koukejte koukat.


komentářů (0)


Jako ka?dá správná hv?zda jsem musel projít maskérnou, abych se nelesk, no to je p?ece jasný.


komentářů (0)


Potom jsme si s KLárou zopákli repliky.


komentářů (0)


Maminka Pokorná m?la líbací den, dokonce se líbala i s Krejzou.


komentářů (0)


Je?t? poslední p?e?íkání a jde se na plac.


komentářů (0)


A u? je to tady, láskyplné podrbání :)))


komentářů (0)


P?kný úsm?v do fo?áku :))) Tedy tro?ku jsem se p?ece jen styd?l...


komentářů (0)


A je?t? jeden. Tady to Vadim vzal ze?iroka aby bylo vid?t, ?e jsme u Evy v pokoji.


komentářů (0)


Pusinku .....


komentářů (0)


A tady se nám p?imotal pan mikrofonista, no bejt to v ostrém záb?ru, u? by asi rej?a zu?il :)))


komentářů (0)


Je?t? jsem si vyzkou?el,jaké to je být za kamerou. No taky príma ale p?ed kamerou je v?t?í sranda :)))


komentářů (0)


Je?t? posezení u Pokorných v kuchyni a potom u? pápá lálá....
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text