komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
18.01.2005 Ivan slavil ve stromu - nikoli na strom? :)))

Tak jsme dneska po?ádn? zapa?ili a to zcela soukrom?. Vadim slavil narozeniny a hned se ?ty?ma ?enskejma najednou. Dv? z nich jsou z bran?e, tak?e se se?la p?kná noviná?ská grupa. Pa?ilo se ve Zlatém stromu v Karlovce. A bylo to super!! Jídla k nesn?dení, pití za hubi?ku. Akorát Vadim m?l trochu sm?lu , proto?e má n?co s kolenem a nemohl tancovat. Zkou?el to tedy na jedné noze. Moc mu to tedy ne?lo a ráno ho koleno stejn? bolelo:(((


komentářů (0)


To je Franti?ek. Celý ve?er tou?il se se mnou vyfotit, tak jsem se nechal ukecat. Tedy a? kdy? slíbil , ?e m? dá na titulku Blesku.


komentářů (0)


Ano... já s holkama: ta vpravo je Regina a d?lá píárko Bohemia sektu - mimo jiné:))) a ta vlevo je její kámo?ka Petra. No a ten uprost?ed je Vadim - ale já cht?l fotku jenom s holkama:(


komentářů (0)


No klasika - Markéta ze mne op?t d?lala alkoholika a po?ád cht?la osvobozovat Kubu:)))


komentářů (0)


Tak tohle je Jirka s p?ítelkyní, je to Vadim?v kámo? a má Foto-max v Maiselovce. Vadim tam byl pe?enej va?enej ne? za?al fotit na digitál.


komentářů (0)


Olinka, dal?í ?enská co m? líbá, no jak já to d?lám...?


komentářů (0)


Zlý mu? Martin. No zas tak zlý není, u? m? taky párkrát fotil:)))


komentářů (0)


A zase Franti?ek. Ta sle?na, co mu vykukuje za zády a vypadá na ?estnáct, je jeho man?elka Lucka a slavila 25. narozeniny - ale u? pon?kolikáté:)))
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text