komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
20.01.2005 Ivanovo poprvé - Radio !

Asi p?ed týdnem mi volal Siegfried Stern, jestli bych necht?l p?ijít n?kdy ráno do Expresu na Deutschland schau. Vadim sice op?t remcal, ?e je to ráno a ?e bude muset vstávat, ale nakonec to zvládnul:))) Takové rádio poránu je docela ospalá v?c. Ve studiu byl Siegfried s Ka?erem a mixman - v?ichni je?t? zcela neprobuzení. Pravda - po mém p?íchodu celkem o?ili. A Siegfried s Ka?erem za?ali okam?it? vymý?let n?jaký úkol hodný mé velikosti a jejich drzosti. Pak je to napadlo: "Co takhle vyfotit Go?áka v negli?é!?" Tak jsme na to s Vadimem kývli.


komentářů (0)


Tak tady jsem odpovídal na Siegfriedovy otázky a v pauze pil kafe a ?etl noviny:)))


komentářů (0)


Spor?ák He?man u? má chlapa , teda vlastn? mn?:)))


komentářů (0)


Ano, a toto je moje chvíle! Pokus o p?evrat v ranní show radia Expres! Siegried pokojn? vysílal a já jsem mu do toho cht?l mermomocí taky kecat :)))


komentářů (0)


No dobrá, nakonec jsme se domluvili, ?e budem vysílat spole?n?. Siegried nás pak poslal s Ka?erem vyfotit Gotta v negli?é. Nebo se o to alespo? pokusit...


komentářů (0)


Je 8:37 a my s Ka?erem zvoníme na vilu MISTRA. ?ekáme, co se bude dít, zda sám Karel nám p?ijde otev?ít? :)))


komentářů (0)


Ano a je to tady! Otvírá paní hospodyn? a ?íká, ?e MISTR není doma. A Ivanka? Také ne.
P.S. Jak se nám pozd?ji Ivanka p?iznala, m?la je?t? p?lnoc. No to chápu, normáln? v tuhle dobu také je?t? spím:)))
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text