komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
26.01.2005 Ivan slavil narozeniny

V music klubu Notabene na Kladn? se po?ádaly narozky jenom pro m?! Tak?e u? jsem fakt celebrita. P?ijeli mi pop?át i Snowboar?áci - co by za to holky daly, kdyby dostaly pusu od Vojty Kotka! M? to ov?em jako heterosexuála (a Vojta je taky, a? se psalo, co se psalo), nechalo chladným. Zato jsem dostal jako dárek rovnou t?i opi?í ?eny. Je?t? ?ty?i a budu mít program na ka?dý den v týdnu. Na ve?írky je ale s sebou tahat nebudu!


komentářů (0)


DJové Uwa a Lucaso se museli krotit. Holkám z kapely K2, které mi zazpívaly, je?t? není ani patnáct.


komentářů (0)


Plenkové kalhotky nepot?ebuju ani tak já jako spí? Standa Dolinek. Ten se zlískal, ?e byste ho nepoznali. To Editka je slu?ná holka!


komentářů (0)


Lidské holky m? zas tak moc neberou. Na m?j vkus jsou málo osrst?né a je?t? ty zbytky holí. Zato Standa s nimi pak vyvád?l v?ci!


komentářů (0)


Bart, alias Jirka Bartyzal, mi p?inesl trochu velkou nev?stu. A navíc namakanou. Budu se jí asi trochu bát.


komentářů (0)


S Uwou jsme byli ??rat. P?itom nás ale fotit nemuseli!


komentářů (0)


Vojta Kotek, Martina Klírová a Honza Nejedlý z ?eské produkce p?ijeli jako zástupci Sowboar?ák?.


komentářů (0)


Hrály mi r?zné kapely. Tahle se jmenuje Lavina.


komentářů (0)


Dýza bojz aneb Ivo Pe?ák a Upír Krej?í. Ano, je?t? ?ijí...


komentářů (0)


Delegace z Primy ta sle?na, co mne dr?í, je Radka - s tou jsem také nocoval he?:)))


komentářů (0)


Petr Vojnar alias Beru?ka i ostatní lidi v sále jen nev??ícn? poslouchali, co?e mi to Standa Dolinek p?eje. Hodn? ?enských, chlastu a prach?!


komentářů (0)


Kouzelník Pavel Ko?í?ek a jeho asistentka Martina Poulí?ková mi vykouzlili spoustu banán?. M?am!


komentářů (0)


Nechyb?li ani Siegfried s Ka?erem z Expresu.


komentářů (0)


Od Snowboar?ák? jsem dostal triko a ?epici. Triko mi n?kdo ?lohl hned na míst? a ?epici nosí Vadim. Jo a tahle opi?í sle?na je moje dal?í ?ena.


komentářů (0)


A vpravo je moje t?etí ?ena...


komentářů (0)


Do grupá?e se ov?em nutit nenechám.P?kn? v?echny postupn?!


komentářů (0)


Editka a Mí?a, ty mám moc rád. Jo a Petrovi bych cht?l je?t? touto cestou pod?kovat za moderování. Musel to zvládnout sám, jeho kolega Robert Ripa m?l boura?ku.


komentářů (0)


Editin Petr má poté, co se Mí?a roze?la se svým p?ítelem, na starosti ob? holky. Nezávidím mu.


komentářů (0)


Martin Hru?ka, Markéta Ba?áková, Iva Pipotová a Vadim se mi postarali o organizaci narozek. Pomáhala i Sa?a, ale ta na pódium nep?i?la.


komentářů (0)


To jsem byl z holkama je?t? sám a st?ízlivej ...


komentářů (0)


... zato Standa je zlitej - nejen uvnit?, ale i venku.


komentářů (0)


Lus3 hráli p?kn?, dostal jsem demá? a Vadim si ho po?ád pou?tí v aut?:)))


komentářů (0)


Martinka Klírová je ko?i?ka, líbí se i Vojtovi Kotkovi.


komentářů (0)


Honza Nejedlý se rozhodl být chodící reklamou mých internetových stránek.


komentářů (0)


Celá Lavina - miluju jejich písni?ku Zombie. Není o Karlu Gottovi.


komentářů (0)


Komplet Lus3 maj fakt p?knou zp?va?ku Kláru. Hráli super, tak jsme je svezli dom?.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text