komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
01.02.2005 Ivan a cognac

Ten ve?írek se jmenoval Hennessy revolutio párty. Co na n?m bylo opravdu revolu?ního? Mo?ná to, ?e od za?átku a? do konce se muselo po?ád n?co vypl?ovat. M?nit jedny kupóny za koktejly, zato jste pak dostali losy, ty jste set?eli a mohli bu? n?co vyhrát na míst? anebo poslat n?jaký kód esemeskou a t?eba taky n?co vyhrát. A je?t? se losovalo o velké ceny - t?eba o zájezd do Pa?í?e. Málokdo ale dokázal ten slo?itý systém pochopit. Jsem sice chytrý jako opice, ale dopadl jsem stejn? jako missky Edita, Jana a Lucka - nic jsem nevyhrál :((


komentářů (0)


Tenhle pán se um?l narodit. Jmenuje se fakt Hennessy a je d?dicem rodinné firmy. ?koda, ?e já nejsem t?eba Ivan Hilton.


komentářů (0)


Holky z Rodinných pout Jana Ivanovi?-Infeldová a Zde?ka ?ádníková Volencová za?aly obrá?et stejné ve?írky jako já. Jana vyhrála lahev a hodinky.


komentářů (0)


O Otovi Kalusovi ?íká jedna kamarádka, ?e je nejv?t?í fe?ák z Rodinných pout. ?e bych si taky nechal nar?st vlasy?


komentářů (0)


Kavárník Rí?a Hrádek - u n?j v k.u. baru a Cafe-Cafe bývám jako doma.


komentářů (0)


Lucince Váchové ofinka moc slu?í. N?kde jsem ?etl, ?e na ni p?ítel Marek Fendrych ?árlí. Nedivím se mu.


komentářů (0)


Jana Dole?elová se vrátila od protino?c? krásn? opálená.


komentářů (0)


Jestlipak mi Pepa Klír navrhne n?jaký p?kný model?


komentářů (0)


Houslista ?porcl se zapovídal s Zde?kou ?ádníkovou Volencovou z Rodinných pout. Nebo ji cht?l sbalit? Fakt nevím.


komentářů (0)


Honza Hájek má PR agenturu Orca a obesílá m? pozvánkami na akce. Hodný ?lov?k. Ale m?l by si oholit ty vousy. Jen s knírem vypadal mlad?í.


komentářů (0)


Zp?va?ka Nikita. ?íká, ?e není hloupá blondýna. Kdybyste ale vid?li, jak dokázala zabouchnout do kufru auta klí?e, nev??ili byste jí to...
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text