komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
26.02.2005 Ivan a Miss Universe

Byl to ve?er plný o?ekávání historicky první ?eská miss. Miss Universe Jennifer Hawkins, pan prezident, vtipný Vojta Kotek a dnes ji? profesionální porotce Ond?ej Hejma, Halina a dal?í. Jako obvykle byly problémy s ochrankou. P?esto?e jsme stáli, kde nám ?ekli, málem nás s Vadimem vyhodili a kolegu z Blesku dokonce vyvedli nadobro! On se ale jen tak nedal a za t?i minuty byl zase zpátky :-)) Blesk byl toti? mediálním partnerem akce! V?bec se tu pomalu za?íná stávat podivným sportem vyhazovat fotografy, p?ipadn? jim odlamovat kousky fo?ák? :( Vojta Kotek na podiu byl super a byl fakt vtipnej. P?ímo v sále mo?ná je?t? vtipn?j?í ne? v bedn?, proto?e tam nebyly jeho mezihry, kdy? ho zrovna nezabírala kamera :) Jinak celý ve?er jsem byl v centru d?ní. V?ichni mn? zdravili a plácali po ramenou, a v?bec byli rádi, ?e m? po dlouhé dob? zase vidí.


komentářů (0)


Jennifer Hawkins je moc milá sle?na. Kdy? vid?la,?e se mnou v?ichni fotí, tak v?bec neprudila a hned cht?la taky:)))


komentářů (0)


Rodince Valentových jsem na chvíli nahradil syna Denise.


komentářů (0)


Profesionální porotce Ond?ej Hejma a na?e oblíbená Halina Pawlowská, která se za m? cht?la nejd?íve jen schovat... ale to fakt neklaplo:)))


komentářů (0)


Nejpoveden?j?í trojice, teda spí? ?tve?ice. Druhá vicemiss Michaela ?toudková, ?eská miss Kate?ina Smejkalová, moje mali?kost a první vicemiss Zuzana ?t?panovská.


komentářů (0)


Nikol ?tíbrová a Radka Kocurová byly nerozlu?ná dvojka celý ve?er. ?ly spole?n? i dom?, proto?e stíhaly poslední metro.


komentářů (0)


Roman ?ebrle s ma?elkou Evou. Ta hned v?d?la, jak na m?! Mají toti? doma malého syna ?t?pána, prý asi tak v mojí velikosti.


komentářů (0)


Zp?va?ka Nikita by se mnou protan?ila snad celý ve?er.


komentářů (0)


Agáta Hanychová, dcera Veroniky ?ilkové, je finalistkou té druhé Miss. Tak byla okouknout konkurentky. Nic naplat, budeme te? mít vlastn? ?est missek. Alespo? se nám zv?t?í mediální scéna.


komentářů (0)


A tohle je Danzel - kdo by neznal jeho hit - Pump It Up.


komentářů (0)


Ano, vyzkou?el jsem si i gogo tanec a moc mi to ?lo! Ale to u? bylo k ránu:)))
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text