komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
11.12.2004 Ivan bude ?eským slavíkem

A je to tady! Dal?í ro?ník oblíbené ankety ?eský slavík a Ivan samoz?ejm? nemohl chyb?t. Ov?em - v?dy? ji také hodlá n?kdy v budoucnu vyhrát :))) Ale dost legrácek. V?ichni d?le?ití byli na svých místech - v?etn? Ester Ládové /v páté ?ad?/. Jakpak se tam asi holka dostala? ?e by zase hlad? No, jako na potvoru jsme ji potkali na odchodu...:))) Na after-party bylo také p?kn? veselo. Superstá?i ?árka se Standou a Petrem Ivana okam?it? zabavili. ?el z ruky do ruky a z klína na klín. A? kolem p?lnoci se mu povedlo p?ipojit se ke skupince ve slo?ení: Le?ek a Alena Semelkovi a Anna K., kte?i ho hnedle pou?ili o tom, kterak na ve?írku správn? zakalit:))) A aby toho nebylo málo, tak si p?isadil i bo?ský Karel a dal si s Ivanem jedno to?ené pivo :)))


komentářů (0)


Pepa Vojtek nezklamal a ukázal, za? je toho noha :)))


komentářů (0)


No dobrá, tak je?t? pusinku na usmí?enou :)))


komentářů (0)


Zden?k Style a Ester Ládová p?i "ústupu "


komentářů (0)


Jarda Ha?tava s Monikou Absolonovou. (No co - Jarda se obecn? nerad fotí:)))


komentářů (0)


Sámer: klasika - jde Ivanovi po u?ích...


komentářů (0)


Martina Balogová, napoprvé nesm?le :)))


komentářů (0)


Anna K. m?la s bezdomovci v?dy soucit.


komentářů (0)


A u? to za?íná. Tá?a Polá?ková p?ed pár lety po?úrala desku kapele Abraxas a po?ád se je?t? nevyklidnila.


komentářů (0)


...za ségru se nestydím...


komentářů (0)


...a klidn? si p?isadím:)))


komentářů (0)


?tafetu p?ebírá Standa ...


komentářů (0)


...je?t? po?ád Standa...


komentářů (0)


a u? tu máme ?árku s kabelkou ...


komentářů (0)


...a te? Ivana s kabelkou...


komentářů (0)


no a to by sta?ilo.


komentářů (0)


Holky Gottovy :)))


komentářů (0)


Jana Dole?elová s p?itelem ...


komentářů (0)


no pro jistotu je?t? bez p?itele - co taky s ním:)))


komentářů (0)


Petr Muk u? ne?ek ani muk:)))


komentářů (0)


... objíma?ka s Alenou Semelkovou ...


komentářů (0)


...a líbí se nám to moc ...


komentářů (0)


J??te jednou na skok k ?árce ....


komentářů (0)


...pochovat...


komentářů (0)


A potom rychle k dal?í skupince na schody ....


komentářů (0)


...a kalba za?íná...


komentářů (0)


...a kalíme...


komentářů (0)


...a kalíme...


komentářů (0)


Jedno to?ené s Karlem


komentářů (0)


Lenka Novotná je zvyklá na opi?árny od svého ta?ky.


komentářů (0)


Gábina Party?ová si u mu?? na krásu nepotrpí


komentářů (0)


Ivan se cht?l seznámit se sv?tovou Superstar Kurtem Nilsenem. Katka Kristelová také a tak vyu?ila p?íle?itosti.


komentářů (0)


Petra Jandu musel Ivan trochu ut??ovat. Olympic na ?estém míst? je?t? nikdy neskon?il.


komentářů (0)


V po?adu Vypadá? skv?le by podle Petra Lesáka a Heleny Bedrnové Ivan usp?l na výbornou.


komentářů (0)


Leo? Mare? by rád p?edal moderátorskou ?tafetu n?komu neokoukanému. Ivan je na to p?ipraven.


komentářů (0)


A dramaturg zábavných po?ad? Vítek Pokorný souhlasil.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text